Høyt
behandlings-
samsvar1

Påvist
effektivitet2–4

Vellykkede
resultater

EXOGEN ultralyd-bentilhelingssystem er en unik frakturtilhelingsenhet som bruker lavintens pulsert ultralyd (LIPUS)-teknologi til å behandle friske og ikke-sammenføyde frakturer. EXOGEN er nå optimalisert for bedre behandlingssamsvar, og kan hjelpe pasientene dine med å komme tilbake til aktivitetene de liker best, på kortere tid og med mindre stri.

Regn med EXOGEN.


Brukerveiledning
for EXOGEN
Instruksjonsvideo Tilråding fra National Institute for Health and Care Excellence